هو الحق

 

... گوشی زنگ خورد

- سلام؛ کجایی پسر ؟

- مرکزی ام آقای دکتر

- بدو بیا یه فلاسک و نیتروژن مایع گیر آوردم؛ بیا تست بزنیم.

- چشم؛ تا نیم ساعت دیگه می آم!


ادامه مطلب ...