بسم رب الشهدا

 

صحبت ابتکارات و اختراعات بود..

 

پدر از تجربیات جبهه اش می گفت

می گفت :

- مرمی روکش برنج داره و وسط اش سرب هست


ادامه مطلب ...