به نام دوست

 

ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه دعای ابوحمزه.

 

همین اولین جمله ی دعا برای لرزاندن تن انسان کافی است

 

الهی لا تودبنی بعقوبتک...