هو الرفیق

 

تا مدتی در این ویرانه را گل می گیرم...