بسم الله الرحمن الرحیم

پروفسور روز خوش آمد گویی :
برید از هر کسی که می خواهید بپرسید، آقاجون ده نفر آدم مهم که می شناسی بگو

احتمالا می گه
نیوتون، حسابی، چمران، انیشتین ، علی محمدی و ...

از هر کس و هر قشر که بپرسید، تعداد قابل توجهی از این افراد که در پاسخ تون می گه از اهالی فیزیک اند..
فرقی نمی کنه ملیت طرف چی باشه، تنها فرقی که می کنه شاید از فیزیک دان های کشور خودش نام ببره..