بسم الله الرحمن الرحیم

 

من از رنج بیشتر از آسودگی لذت می برم

همین طور که دوست دارم اوقات فراغتم به جای موندن تو یه رستوران یا ماشین لوکس

تو سرما و کوهستان و امکانات حداقلی باشم، به همراه کلی خطر!