هوالعالم

 

و این داستان کله خرابی هایم ناتمام است!

بعد از انجام پروژه عظیم! نور پردازی حمام خانه مان با لامپ های LED ، قبول کردم مهندس ارشد پروژه ای باشم که در آن نورپردازی یک پل 600 متری در تهران است!!!

 

خدایا کمک کن زیر این بار سنگین قد خم نکنم

توکل بر تو...