بسم الله

به موفقیت قابل توجهی در طراحی رسیده بودم..

و چون می دانستم این دوست خوشحال می شود؛ برایش نوشتم فلان چیز به ذهنم رسید و اختراع اش کردم...

و ساعاتی بعد؛ پیامی از دوست آمد( که حقا تکان دهنده بود):

سلام نوشته بود معلم بزرگی که: نگاه موسی (ع) بود که کوه با جلوه حق از منیت تهی شد و دست موسی بود که به اذن حق عصا را اژدها کرد، نه این که هر چشمی به کوه نظر کند یا هر دستی به عصا برسد بتواند محو تماشای دوست شود. دست و زبان و بیان و نگاهت موسایی باد، انشاءالله

 

پی نوشت یک :

به این دوست حکیم و بزرگوار افتخار می کنم.

پی نوشت دو :

خداوندا؛ ایشان را برای من و تمام شاگردان و دوستانش حفظ کن!

پی نوشت سه :

خوشا به حال شاگردان این استاد دانشگاه...