هو الغفور

 

سوم دبیرستان بودم.. در فکر ماجراجویی و بررسی قدرت اداره ثبت اختراع ایران رفته بودم.

سال 1387 در میهن عزیز، اختراعی انجام دادم در حد NASA

یعنی یکی از طرح های منشتر شده این سازمان را به طرز ناهنجاری در اداره ثبت اختراع ایران ثبت کردم.

به فاصله دو هفته بعد، همان اختراع را با تقریبا با همان اسم و همان اسم مخترعان! به ثبت رساندم.

 

گذشت و تا نمایشگاه بین المللی اختراعات امسال

قصد کردم برای تنوع غرفه ای هم در بخش داوری بگیرم.

بین کارهای کهنه، ضعیف ترین شان؛ همین که رونوشت برداری ای بیش نبود ارائه دادم.

 

و باید عکس دستگاه را نیز وارد می کردم.

با اینکه قبلا نسخه ای ساخته بودم هم حوصله ی عکس گرفتن نداشتم و هم

دوباره شیطنت و ماجراجویی گل کرد!

دستگاهی ساختم در حد دستگاه های سازمان فضایی امریکا

یعنی دقیقاً همان عکسی که سازمان فضایی منتشر کرده بود را ارائه دادم.

در بین عکس ها، ضعیف ترین را انتخاب کردم!

بنا به اخلاق دیرینه ام از دروغ بیذارم و ذکر کردم که این اختراع نسخه ی خارجی هم دارد و چیزی بهتر از نسخه ی خارجی اش نیست!

حتی در بخش کارهای جدید اختراع! نکات راست اما بچه گانه ذکر کردم! نظیر اینکه متصل به USB رایانه اش کردم (انصافاً ناسا چنین کاری نکرده بود، چون آن زمانی که این اختراع را انجام داده بود، اساسا USB اختراع نشده بود خنده)

و امشب متوجه شدم اختراعم! جزء اختراعات راه یافته به بخش داوری پنجمین نمایشگاه بین المللی!! نوآوری!! و شکوفایی راه پیدا کرده است.

این تولید ملی چه اثراتی دارد..

صرف این که اختراعی در ایران ثبت شود، حتی اگر کپی باشد در این حد ارزشمند هست و بومی سازی علم محسوب می شود!

 

اولا برای خودم به عنوان مخترع! و موتور محرک کشور!

و ثانیاً برای کشورم برای این نخبه پروری اش!

و آمار مخترع! بالابردن هایش..

و بدتر از همه

مردمی، حتی از قشر دانشگاهی که به این آمارهای نخبه بودن! و مخترع بودن! ها افتخار می کنند...

 طبق معمول، ریس جمهور می آید و کری می خواند.

آن خبرنگار معروف ریش پروفسوری هم می آید و با خنده و سر صدا برای مردم بی خبر از همه چیز در اخبار کری می خواند!

چند خبرگزاری زرد هم ناگهان مصاحبه های انجام نشده منتشر می کنند!!

سفیران خارجی هم می آیند و خوب ها را جذب می کنند!

عده ای دانشجو و صنعت گر هم می آیند، با چهار چشم و حیرت زده به صورت هایمان نگاه می کنند تا ببینند مخترعان!! و نخبگان!! این مملکت چه راه و مسلکی در زندگی دنبال کرده اند که به اینجا رسیده اند!!

و گام هایم برای شرکت در چنین نمایشگاهی و آن هم غرفه ای در این حد بچه گانه! و داوری های احمقانه تر! سست شده است

و السلام